21 Ocak 2009 Çarşamba

bisiklet yaka kesimi

* yaka kesmeye başlayacağım yere gelince şişteki ilmekleri ikiye ayırıyorum.
* önce hep arkayı bitirdiğimden önün omzunun ilmek sayısını  ayırarak (arka ve ön omuz ilmek sayıları eşit) yaka için keseceğim ilmek sayısını tesbit ediyorum.
* yaka oyuntusuna ortadan başlıyorum.
* önce yakanın bir tarafını kesiyorum.
* şişte, kolları kestikten sonra 76 ilmek kalmış olsa bunun 25 + 25 ilmeği iki omuz için ayırdığımda kalan 26 ilmek yaka için kestiğim ilmeklerdir.
* önce 13 ilmeği 5 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 kesecek şekilde örgüme devam ediyorum.
* kol boyu uygun olunca kalan ilmekleri ( 25 ilmek) 3 defada keserek örgüyü bitiriyorum.
* ilmek sayım daha fazla olursa yine kesme işlemini 6 sırada yapıyorum ama ilk 3 sırada daha fazla ilmek kesiyorum 4. -5. ve 6. sırada yine 1'rer ilmek kesiyorum.
 * omuzu da kestikten sonra yakanın diğer tarafında da aynı sayılarda  kesme yapıyorum.

  

yaka yerinin ayarlanması


yaka yerinin ayarlanması
* arkada kol kestikten sonra omuza gelene kadar örüyorum. ilmeği 3'e ayırıyorum. (omuz, yaka, omuz).
arka yakayı oymuyorum. omuzları iki taraftan 3 defada kestikten sonra kalan ilmeği 1 defada yaka olarak kesiyorum.

* ön bedenin yaka oyuntusunun yerini ayarlamak için ördüğüm arka bedeni omuzlarından önüme tutuyorum. yaka açıklığının nereden başlamasını istiyorsam orayı işaretliyorum. zaman zaman ördüğüm önü arkanın üzerine koyarak ölçüyorum. işaretlediğim yere gelince  yakayı kesmeye başlıyorum. 
* bundan sonra değişik yaka kesmesini ve püf noktalarını anlatacağım.

yarım takma kolun örülmesi ve kesilmesi

normal ördüğüm takma koldan farkı koltuk altından bir defa da kestiğim ilmeği burada kesmedim.
* normal takma kolda 12 sıra (ön, arka 24 sıra) 1'rer ilmek keserken burada 4 sıra (ön, arka 8 sıra) 1'rer ilmek kestim.
* geri kalan ilmekleri de aynı kol kesmesi gibi 2'şer ve 3'er kestim.
* şişte kalan ilmekleride bir defa da keserek örgüyü bitirdim.
*  kol genişliği için uygun olan ilmeği  ayarladıktan sonra aşağıda anlattığım şekilde  ördüm.

* resimdeki kolu nako astra ile 4 numara şiş kullanarak ördüm.
 * renkli iplikle işaretli yer kolun dikildiği yeri gösteriyor. 

* 38 beden için 40 ilmek başladım.
* ilmekleri  bir sıra ördüm.
* 1 sıra sonra şişin her iki tarafından kesmeye başladım.
* 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 kestim.
* ortada kalan 8 ilmeği bir defa da kestim.

 40 beden için 44 ilmek başlanırsa,
* 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3  kesilir. 
* kalan 10 ilmek  bir defa da kesilir.

42 ilmek için 48 ilmek başlanırsa,
* 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 kesilir.
* kalan 6 ilmek bir defa da kesilir 

yarım reglan kolun örülmesi ve kesilmesi

diğer reglan koldan farkı koltuk altından bir defada kesilen ilmeği burada kesmedim. direkt uygun kol genişliğinde başladığım ilmekleri 1 sıra ördükten sonra örgünün her iki yanından 1'rer ilmek kestim.

* resimdeki kolu tiftik iple, 5 numara şiş ile ördüm. 38 ilmek başlamak yeterli oldu. (38 beden için)
* ortada 8 ilmek kalana kadar her iki yandan 1'rer kestim (omuza gelen yer yani yakanın bir bölümü).
* 8 ilmeğide tek seferde keserek örgüyü bitirdim.

* daha ince ip ve şiş kullanılarak yapılan örgülerde başlanan ilmek sayısı ve omuzda kalan ilmek sayısı daha fazla olabilir.

18 Ocak 2009 Pazar

karpuz kolun örülmesi ve kesilmesi

 önce kolun uc lastiğini ördüm.
*  lastikten sonra aralıklı olarak artırma yaptım (istenilen genişlik için 10 - 15 ilmek olabilir).
* şişin her iki yanından 3 - 4 sırada bir, 1 ilmek artırarak ilmek sayımı çoğalttım (şişimde 94 ilmek oldu).
* kol uzunluğu 8 cm olunca kesmeye başladım.
* aynı takma kol keser gibi önce her iki yandan 4'er ilmek kestim. sonra sırasıyla,
* 12 defa 1'rer +  5 defa 2'şer +  5 defa 3'er kestim.
* kalan 12 ilmeğide  bir defa da  keserek örgüyü bitirdim.
* kolun altını diktim.
* omuza gelen yerini büzdüm. 
* yerine taktım.

düşük kolun örülmesi ve kesilmesi


örmesi en kolay kol. yeni öğrenenlerin, özellikle çocuk giysisi örenlerin yapacağı, kullanışlı kol tipi.
* yandaki resimde kolun dikildiği yeri kırmızı ile gösterdim. örülüşü de aşağıda yazılı. 
* giysinin önü ve arkası örülürken koltuk altına gelince 2 + 1 olarak 3 ilmek artırılır.
* ipinizi ince ise artırma işi 3 + 1 + 1 olabilir.
* örgü devam eder, omuzda ilmekler kesilerek örgü bitirilir.

 çocuklar için kol:
*  koltuk altına gelince bütün ilmekler bir defa da kesilerek örgü bitirilir.

büyükler için kol:
* koltuk altına gelince ilmekler her sırada 10'ar tane kesilerek örgü bitirilir.
* kol yerine dikilir.

16 Ocak 2009 Cuma

reglan kolun kesilmesi

yandaki resimde görülen kolu tiftik yünden 10 numara şiş ile ördüğüm için kol genişliğine 38 ilmek yeterli oldu.
* koltuk altında her iki yandan 4'er ilmek kestim.
* daha sonra iki sırada bir, 1 tane keserek ilmek sayımı azalttım.
* ortada 8 ilmek kalınca hepsini keserek örgüyü bitirdim.
örgüyü normal kalınlıkta ip ve şiş ile yapmış olsaydım kol genişliği için 80 ilmek yeterli olurdu.

ilmek sayısı 80 olursa:
* koltuk altından önce 6'şar ilmek kesilir.
* her sırada 1'rer ilmek kesilir.
* şişte kalan 14 ilmeğide bir defada keserek örgü bitirilir.

takma kolun kesilmesi


ipin ve şişin kalınlığına göre kol için 80 veya 90 ilmek yeterli olur.
* kolu istediğimiz genişlikte ördükten sonra koltuk altından ipin kalınlığına göre 5 veya 6 ilmek kesilir.

ilmek sayısı 80 olursa:
* şişin her iki tarafından koltuk altından 5 ilmek kesilir.
* 12 sıra (arkalı önlü 24 sıra) 1'rer ilmek kesilir (24 ilmek).
* kalan ilmekler 2'şer olarak 4 sıra kesilir (16 ilmek).
* kalan ilmekler 3'er 3'er 3 sıra kesilir (18 ilmek).
* şişte kalan 12 ilmek bir defa da kesilerek örgü bitirilir.

ilmek sayısı 90 olursa:
* şişin her iki tarafından koltuk altından 6 ilmek kesilir.
* 12 sıra (arkalı önlü 24 sıra) 1'rer ilmek kesilir (24 ilmek).
* kalan ikmekler 2'şer olarak 4 sıra kesilir(16 ilmek).
* kalan ilmekler 3'er olarak 4 sıra kesilir (24 ilmek).
* kalan 14 ilmek bir defa da kesilerek örgü bitirilir.

15 Ocak 2009 Perşembe

örgüde kolun örülmesi

 kol:
*  arkanın bir kısmı katlayarak kol bileğime ölçüyorum. ölçtüğüm yerdeki ilmek sayısı kadar ilmekle kolu başlıyorum( genelde önün sayısının yarısı kadar olur).

*kol kesim yerinin genişliğini ne kadar istiyorsam yine arkanın bir kısmı katlayarak ilmek sayısı tesbit ediyorum (bu işlemi kolu örmeden önce yaparak ne kadar artırma yapacağımı tesbit edersem örgümdeki artırmalarda muntazam oluyor).  

* kol ağzı ile genişliğin arasındaki ilmeklerin farkının yarısını kolun bir tarafından, yarısını diğer tarafından artırıyorum. (kol lastiğini 60 ilmek başlamış olalım. kol genişliği için de 80 ilmek yapmamız gerekiyor olsa. o zaman arada ki fark 20 ilmeğin yarısı olan 10 ilmeği kolun bir tarafından, diğer 10 ilmeği kolun öbür tarafından 3-4 sırada bir artırıyorum.

* koltuk altına 3-4 cm kalana kadar artırma yapıyorum. son 3-4 santimi artırmadan örüyorum.
* öreceğim kolun şekline göre (takma kol, reglan kol, düşük kol, karpuz kol vb.) kesme işlemini değişik yapıyorum. onları da tek tek anlatacağım.

örgüde önün örülmesi


 ön:
* ön parçasının genişliğini arkaya göre ayarlıyorum(her zaman önün ilmek sayısı arkanın ilmek sayısından 5-10 ilmek fazla olur).

* önden düğmeli olan örgüler için ilmek sayısına 3-4 ilmek daha (düğme veya ilik payı için) ekliyorum. 

örgüde ilmek sayısını hesaplama ve arkanın örülmesi

  aşağıda yazdıklarım size uzun gelebilir. okuması ve uygulaması zor gibi gözükse de dikkat edeseniz örgü örmesini bilen ama kaç ilmek başlayacağını, yaka ve kol kesmelerini nasıl yapacağında tereddülü olanlar, omuz için, yaka için kaç ilmek ayıracağında zorlananlar için basit ve en ufak detayları açıklayarak ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalıştım. yazılanları dikkatle okuyarak sırasıyla uygularsanız hepsinin kolay olduğunu göreceksiniz.

örgüde ilmek sayısının ayarlanması (hesaplanması)
önce kullanılacak ip etiketinde yazan şiş numarası ile 10 ilmek düz örüyorum. kalınlığı istediğim gibi değilse ince veya kalın diğer şişleri deneyerek uygun şişi tesbit ediyorum.
 arka:
* düz ördüğüm 10 ilmeğin kaç cm olduğunu ölçüyorum.
* istediğim genişlikteki giysimin arkasını ölçüyorum. 10 ilmeklik parçalardan kaç tane olduğu hesaplıyorum.
*  giysimizin arka genişliği 60 cm olsun. 10 ilmeğin genişliği 5 cm olsun. 60 cm'nin içinde 5 cm'lerden 12 tane var. o zaman 12 tane 10 ilmek(12 x 10 = 120) yani 120 ilmek başla-yacağım demektir.
* her zaman önce arkayı örüyorum (diğer parçalar için ölçü olacak).

11 Ocak 2009 Pazar

kot çantakot kumaştan diktiğim bu çantayı her yerde kullanabilirsiniz. kot parçasını pazardan aldım. desenli poplin parçası evde kalanlardandı. 
ölçüler: 
* boyu:37 cm, eni: 45cm, derinliği: 6 cm * cep: boyu: 19 cm, eni: 23 cm * saplar:  eni: 4 cm uzunluğu: 130 cm
dikilişi:
* önce saplarını ve cebini hazırladım. kot ile desenli parçayı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyarak yarım cm'den diktim ve ters çevirdim.
* ağız kısmına biye geçirdim.* cebi ortalayarak yerleştirdim. * cebin kenarlarını da dikecek şekilde sapları yerleştirerek diktim.
* 2 parçanın yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyarak 3 tarafını diktim. köşelerinide dikerek derinlik verdim. iç tarafına overlok çektirdim.

4 Ocak 2009 Pazar

U yakalı, örgü robalı elbise


triko ile örgünün kaynaşması. pazardan aldığım triko parçasını örgü ile birleştirerek yaptığım elbise sizin için de fikir olabilir.

elbisenin ön robası, kollarının ortası ve etek ucu örgü, arka roba, kolların kenarı ve etek kısmı yün triko.

örgü ve dikişle ilgili adımları resimlerle de anlatmaya çalıştım. üzerlerine tıkladığınız zaman detayları daha iyi görebilirsiniz.

malzemeler: 1 yumak gri ince yün, 80 cm yün triko parçası, 2,5 - 3 ve 4 numara şiş, 50 cm siyah şapka lastiği.


örülüşü: 4 numaralı şiş ile 76 ilmek başladım.
* 16 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) +2 ters + 4 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) +2 ters + 4 düz + 2 ters + 8 düz
(burgu için) + 2 ters + 16 düz olarak örmeye başladım.
* arkasında ilmeklerin gelişine göre düz ördüm.
* 6 sıra ördükten sonra 8 ilmek olan düz ördüğü ilmekleri burdum.
* 10 sıra (arkalı önlü 20 sıra) olunca 8 ilmeği tekrar burdum (1. burguyu yapmış oldum).
* 4. burguyu burarken 5 + 2 + 1 olarak koltuk oyuntusunu yaptım.

* koltuk oyuntusu bittikten sonra yakayı kestim.

* yakayı kesmek için örgümün ortasından sol tarafa doğru önce 10 ilmek kestim. sonra da 3 + 1 + 1 kestim.

* yakanın bir tarafını kesmiş oldum. kalan 15 ilmeği düz olarak omuza kadar ördüm.

* omuzu 8 + 7 olarak iki defada kestim.

* önün sağ tarafını da aynı şekilde ördüm. böylece ön roba bitti.

kol: 4 numaralı şiş ile 2o ilmek başladım.

* 4 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) + 2 ters olarak örneği kurdum.
* ön robada olduğu gibi burguları yaptım.

* dirsekten omuza kadar olan uzunlukta ördüm (10 burgu oldu).

etek ucu: 3 numaralı şiş ile 160 ilmek başladım.

* 10 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) + 2 ters + 20 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) + 2 ters + 20 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) +2 ters + 20 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) + 2 ters + 20 düz + 2 ters + 8 düz (burgu için) + 2 ters + 10 düz olacak şekilde örneği kurdum.
* arkasını ilmeklerin gelişine göre düz ve ters olarak ördüm.
* ön robada ve kolda yaptığım burgularla aynı sayıda burdum.
* her burguda şişin her iki başından 1'rer tane artırdım.
* ilmek sayım166, örgünün genişliği 10 cm olunca örgüyü bitirdim.

yaka ve kol ucuna biye örülmesi:
* omuzun bir tanesini diktim.
* yaka etrafına 2,5 numara şiş ile 190 ilmek taktım.
* ön tarafında bütün ilmekleri düz, arka tarafında bütün ilmekler ters olacak şekilde 6 sıra örüp örgüyü bitirdim (3. resim).
* diğer omuzuda diktim. ördüğüm biyeyi içe doğru kıvırıp yünün tek katı ile diktim.
* kolların ortasına  aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi ördüğüm burgulu şeriti yünün tek katı ile elde diktim .
* kol ucuna 2,5 numara şiş ile 120 ilmek taktım. 1. sırayı örerkende aralıklı keserek ilmek sayımı 80 yaptım.
* örgüm 6 sıra olunca bitirdim.
* kolların altını makinede diktim.
* ucuna ördüğüm biyeyi içine doğru kıvırarak kendi yünü ile elde diktim.
* biyenin içine şapka lastiği geçirdim.

eteğin biçilmesi:
* robaya gelen yer 44 cm, etek ucu 64 cm, uzunluğu 45cm olacak şekilde iki parça kestim. 

dikilişi: 
* triko parçalarının kenarlarını overlok yaptırdım.
* etek parçalarını iki yanından diktim.
* ön (40 cm) ve arka robayı (40 cm) yanlarından diktim.
* etek ile robayı birleştirdim.
* kolları yerine taktım.
* etek ucuna ördüğüm şeritleri nemli bezle ütüledim. 
* iki yanından tek kat yün ile diktim.
* başladığım yerden eteğin ucuna örgü üstte olacak şekilde el diktimde.  

Copyright @ SEVGİ BUTİK | Floral Day theme designed by SimplyWP | Bloggerized by GirlyBlogger